zgłoś błąd lub sugestię

Rotarix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa (GSK Glaxo Smith Kline)

4.47
średnia ocena na podstawie 16 opinii
Ten produkt znajdziesz w tych kategoriach: Zobacz inne produkty firmy:
Informacje o produkcie

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Rotarix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej
Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
– Szczepionka została przepisana określonemu dziecku i nie należy przekazywać jej innym.
– Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest szczepionka Rotarix i w jakim celu się ją stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Rotarix
3. Jak stosować szczepionkę Rotarix
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać szczepionkę Rotarix
6. Inne informacje
1. CO TO JEST SZCZEPIONKA ROTARIX I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE
Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki wirusowe, kod ATC: J07BH01
Rotarix jest szczepionką wirusową, zawierającą żywy, atenuowany rotawirus ludzki, pomagającą
chronić dziecko przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunka i wymioty) wywołanym przez zakażenie
rotawirusem.
Zakażenie rotawirusem stanowi najczęstszą przyczynę ciężkiej biegunki u niemowląt i małych dzieci.
Rotawirus łatwo szerzy się drogą ręce-usta poprzez kontakt z kałem zakażonej osoby. Większość
dzieci z biegunką spowodowaną rotawirusem sama wraca do zdrowia. Jednakże u niektórych dzieci
choroba przebiega w sposób ciężki, z nasilonymi wymiotami, biegunką oraz zagrażającą życiu utratą
płynów, co wymaga pobytu w szpitalu. Co roku zakażenia rotawirusem są odpowiedzialne za setki
tysięcy zgonów na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie żywienie i opieka zdrowotna
nie są optymalne.
U osoby zaszczepionej jej układ immunologiczny (naturalny system obronny organizmu) wytworzy
przeciwciała przeciw najczęściej występującym typom rotawirusa. Przeciwciała te chronią przed
chorobą wywoływaną przez te typy wirusa.
Tak jak w przypadku innych szczepionek, Rotarix może nie w pełni chronić wszystkie zaszczepione
osoby przed zakażeniami wywoływanymi przez rotawirus, którym ma zapobiegać.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI ROTARIX
Kiedy nie stosować szczepionki Rotarix:
• jeżeli u dziecka stwierdzono reakcję alergiczną (uczuleniową) na szczepionki przeciw
rotawirusom lub którykolwiek składnik szczepionki Rotarix. Substancje czynne oraz pozostałe
składniki szczepionki Rotarix są wymienione na końcu niniejszej ulotki. Objawy reakcji
alergicznej (uczuleniowej) mogą obejmować swędzącą wysypkę skórną, duszność i obrzęk
twarzy oraz języka.
• jeżeli u dziecka wystąpiło uprzednio wgłobienie jelita (niedrożność jelita, przy którym jeden
odcinek jelita wchodzi teleskopowo w światło drugiego odcinka).
• jeżeli dziecko urodziło się z wadą przewodu pokarmowego, która predysponuje do wystąpienia
wgłobienia.
3
• jeżeli dziecko choruje na jakąkolwiek chorobę obniżającą odporność na zakażenia.
• jeżeli u dziecka występuje ciężka infekcja z wysoką temperaturą. Może być wówczas konieczne
odłożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia. Łagodna infekcja, taka jak przeziębienie, nie
powinna stanowić problemu, jednak należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
• jeżeli dziecko ma biegunkę lub wymiotuje. Może być wówczas konieczne odłożenie
szczepienia do czasu wyzdrowienia.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Rotarix
Wiadomo, iż po szczepieniu dochodzi po wydalania żywego wirusa szczepionkowego w kale
szczepionych dzieci, zwłaszcza około 7-go dnia po szczepieniu. Osoby kontaktujące się z niedawno
szczepionymi dziećmi powinny myć ręce po zmianie pieluszki.
Szczepionkę Rotarix należy stosować z zachowaniem ostrożności u dzieci blisko kontaktujących się z
osobami chorymi lub przyjmującymi leki obniżające odporność na zakażenia.
Po podaniu szczepionki Rotarix wcześniakom można zaobserwować słabszą odpowiedź
immunologiczną (zmniejszenie zdolności organizmu do odpowiedzi na szczepienie).
Rotarix powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u dzieci z zaburzeniami żołądkowojelitowymi
jak również z zaburzeniami rozwojowymi.
Stosowanie szczepionki Rotarix z innymi szczepionkami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez dziecko ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty oraz o innych niedawno przeprowadzonych u dziecka
szczepieniach.
Szczepionka Rotarix może być podawana jednocześnie z innymi zwykle zalecanymi szczepionkami,
takimi jak skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi), szczepionka
przeciw Haemophilus influenzae typ b, szczepionka doustna oraz inaktywowana przeciw polio
(chorobie Heinego-Medina), szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz
szczepionka pneumokokowa.
Stosowanie szczepionki Rotarix z jedzeniem i piciem
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących spożywania przez dziecko pokarmów i płynów przed i po
szczepieniu.
Karmienie piersią
Nie ma dostępnych danych potwierdzających, iż karmienie piersią redukuje skuteczność działania
szczepionki Rotarix przeciwko zapaleniom żołądka i jelit spowodowanym przez rotawirusy. Dlatego
karmienie piersią podczas szczepienia szczepionką Rotarix może być kontynuowane.
Ważne informacje o niektórych składnikach szczepionki Rotarix
W przypadku wcześniejszego poinformowania przez lekarza o występowania u dziecka nietolerancji
niektórych cukrów, przed zastosowaniem szczepionki należy skontaktować się z lekarzem.
3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ ROTARIX
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki Rotarix dziecku. Szczepionka (1 ml płynu)
podawana jest doustnie. Szczepionki w żadnym przypadku nie należy podawać w iniekcji.
Dziecko otrzyma dwie dawki szczepionki. Każda z dawek będzie podawana oddzielnie w odstępie co
najmniej 4 tygodni. Pierwsza dawka może być podana od 6 tygodnia życia. Obie dawki szczepionki
należy podać przed 24 tygodniem życia, jakkolwiek preferowane jest ukończenie schematu
dwudawkowego szczepienia przed 16 tygodniem życia.
W przypadku, gdy dziecko wypluje albo zwróci wraz z pokarmem większość podanej szczepionki,
podczas tej samej wizyty może zostać podana dziecku pojedyncza dawka zastępcza.
Jeśli dziecku, jako pierwszą dawkę szczepienia, podano Rotarix, zaleca się żeby jako drugą dawkę
4
otrzymało ono także Rotarix (nie zaś inną szczepionkę przeciwko rotawirusowi).
Ważne jest przestrzeganie instrukcji lekarza lub pielęgniarki dotyczących wizyt w celu szczepienia. W
razie nie zgłoszenia się do lekarza w wyznaczonym terminie należy poradzić się lekarza.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każda szczepionka, Rotarix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
W trakcie badań klinicznych szczepionki Rotarix wystąpiły następujące działania niepożądane:
♦ Bardzo często (działania niepożądane, które mogą występować z częstością równą lub większą
niż 1 na 10 dawek szczepionki):
• utrata apetytu
• rozdrażnienie
♦ Często (działania niepożądane, które mogą występować z częstością mniejszą niż 1 na 10
dawek szczepionki, a równą lub większą niż 1 na 100 dawek szczepionki):
• gorączka, zmęczenie
• biegunka, wymioty, zwracanie pokarmu, wzdęcie, ból brzucha
♦ Niezbyt często (działania niepożądane, które mogą występować z częstością mniejszą niż 1 na
100 dawek szczepionki, a równą lub większą niż 1 na 1000 dawek szczepionki):
• płacz
• zaburzenia snu, senność
• zaparcia
♦ Rzadko (działania niepożądane, które mogą występować z częstością mniejszą niż 1 na 1000
dawek szczepionki, a równą lub większą niż 1 na 10 000 dawek szczepionki):
• zakażenie górnych dróg oddechowych, chrypka, wyciek wydzieliny z nosa
• zapalenie skóry, wysypka
• kurcze mięśni
Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarz lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ ROTARIX
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować szczepionki Rotarix po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w lodówce (2° – 8°C).
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Szczepionkę znajdującą się w strzykawce należy po rozpuszczeniu natychmiast podać. Jeśli
szczepionka po rozpuszczeniu nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże ochronić
środowisko.
5
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera szczepionka Rotarix
- Substancją czynną szczepionki jest:
Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany)* nie mniej niż 106,0 CCID50
*Produkowany na linii komórek Vero
- Inne składniki to:
Proszek: sacharoza, dekstran, sorbitol, aminokwasy, podłoże Dulbecco’s Modified Eagle
Medium (DMEM)
Rozpuszczalnik: węglan wapnia, guma ksantanowa, woda jałowa
Jak wygląda szczepionka Rotarix i co zawiera opakowanie
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej
Szczepionka Rotarix jest dostarczana w postaci białawego proszku w szklanej fiolce zawierającej
pojedynczą dawkę, z oddzielną ampułko-strzykawką napełnioną rozpuszczalnikiem, który jest
mętnym płynem z wolno wytrącającym się białym osadem oraz bezbarwnym supernatantem.
W opakowaniu znajduje się również łącznik umożliwiający łatwe przeniesienie rozpuszczalnika do
fiolki z proszkiem w celu wymieszania obu składników szczepionki.
Oba składniki muszą razem zostać zmieszane przed podaniem szczepionki dziecku. Szczepionka po
zmieszaniu będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
 Filtruj: 
Użytkownik Zetka
6 0 1
Słodka szczepionka dla dziecka
dodano: 9-03-2017, 10:56
Szczepionka podana razem z Infanrix Hexa, dziecko bardzo zadowolone zjadało szczepionkę, bo jest słodka. Nie ulało się, nie było wymiotów. Jedynie dziecko spało więcej niż zwykle, bez gorączkowo.
Zalety:
- słodki smak idealny dla niemowlaków
Wady:
- cena
Czy ta opinia jest pomocna? (0)
 
Użytkownik ~Lsk
Rotarix jest OK.
dodano: 4-12-2015, 22:30
Zaszczepiłam moja córcię. Mamy za sobą dwie dawki. Mała chętnie połykała szczepionkę. Razem z Infanrix Hexa. Żadnych skutków ubocznych. Polecam.
Zalety:
bez kłucia
bez płaczu
Wady:
cena
Czy ta opinia jest pomocna? (1)
 
Użytkownik ~Dave
objawy niepożądane
dodano: 21-07-2015, 11:28
Na temat skutków poszczepiennych. Zaszczepiłam syna w wieku 6 tygodni i 1 dzień. W następnym dniu luźne stolce, a następny TYDZIEŃ bez żadnej kupki! Dziecko się męczyło oddając tylko gazy i mocz. Na nic masaże, herbatki ziołowe, czopki glicerynowe, probiotyki. Wróciliśmy na konsultacje do pediatry.
Zalety:
na razie nieznane
Wady:
Skutki uboczne- brak stolca po szczepieniu.
Czy ta opinia jest pomocna? (4)
 
Użytkownik ~Zadowolona mama K i J
Bardzo skuteczna!!! 5 lat doświadczenia - POLECAM!
dodano: 11-03-2015, 10:42
Po 5 latach od zaszczepienia (starszy 5 lat, młodszy 1,5) i doświadczenia z rotawirusami stwierdzam z całą stanowczością, iż szczepionka jest bardzo skuteczna. Przez te 5 lat przyplątało się do nas jakieś 10 rota (średnio 2 do roku).
Za każdym razem gdy chorowała cała rodzina, włącznie z dziadkami, wujkami, sąsiadami itd. moje dzieci i młodsza córka siostry (niestety tej starszej nie zaszczepiła, gdyż szczepionki jeszcze nie było) przechodziły rota tak łagodnie, że kończyło się tylko bólem brzucha lub tylko 1 wymiotami lub 2 luźniejszymi kupami.
Starsza siostrzenica - ta niezaszczepiona wylądowała 2 razy w szpitalu właśnie na rota + 3 raz podczas pobytu w szpitalu (na coś innego) złapała rotawirusa i pobyt w szpitalu przedłużył się o następny tydzień. Koszmar!
My dorośli za każdym razem strasznie przechodzimy rotawirusy, tydzień temu część rodziny pochorowała się okrutnie (gorączka 40stopni, i górą i dołem w jednym momencie itd. :/ brrrr...) Mój 5 latek tylko 1 raz zwymiotował, młodszy 1 raz + 2 luźniejsze kupy. Obaj mięli apetyt i świetne humory, ogólnie nie widać było po nich choroby.
Nie zastanawiałam się ani chwili czy szczepić tego młodszego bo wiedziałam jak lekko znosi rota ten starszy. Dziękuję naszej kochanej Pani Dr i mojej siostrze, że przy pierwszym synku -5 lat temu tak usilnie namawiały.
Trochę żal mi rodziców których spotykam w przedszkolu i którzy opowiadają że Zosia/Jaś/ Kubuś i cała rodzina ostatnio tydzień chorowali na rota (nie szczepili). W przedszkolach są momentami istne epidemie a dzieciaki potrafią wymiotować na zajęciach bo łapie nagle. Wirus rozprzestrzenia się strasznie szybko i można złapać go dosłownie wszędzie.
W przychodni panie śmieją się, że rodzice którzy ze starszym dzieckiem wylądowali w szpitalu z powodu odwodnienia przybiegają zaraz po narodzinach pytać o szczepienia dla młodszego, żeby tylko nie przegapić terminu (cykl trzeba zakończyć do 6 miesiąca).
Ktoś może powiedzieć że szczepionka nie zadziałała. Pamiętajmy, że takie same objawy wywołują adenowirusy (a tych nie ma w szczepionce) lub zatrucia, sama szczepionka zaś zawiera kilka najbardziej popularnych szczepów (chyba 7-8) więc może się trafić jakiś inny szczep. Ja jestem mega-zadowolona, iż zaszczepiłam. Wiem, iż jeśli moje dzieci przechodziłyby rota tak jak ja (kilka dni wymiotów i silnych biegunek, brak sił, gorączka), wylądowałabym z nimi kilka razy w szpitalu. A Pani dr powtarza zawsze jak opowiadam "a widzi Pani, bo zaszczepiony:)" Dziękuję jeszcze raz! Teraz ja namawiam Was, chrońcie to co najcenniejsze! Dużo zdrowia i mądrych, dojrzałych decyzji!
Zalety:
- działa ( dzieci przechodzą rota bardzo łagodnie - 1 kupa , 1 wymioty lub tylko ból brzucha)
- zaoszczędzają stresu zw. z pobytem w szpitalu
- nie trzeba brać zwolnienia z pracy do chorego na rota dziecka
- wygodna bo doustna (nawet jak dziecko uleje to wirus po kontakcie ze śluzówką namnoży się)
Wady:
- cena- 2 dawki po 240 zł ( w przychodni 300!) pytajcie więc w różnych aptekach!
- trzeba uważać przy zmianie pieluchy (myć dokładnie ręce) bo wirus wydalany jest z kupą przez ok 10 dni i można się zarazić
- działa tylko na maluszki
Czy ta opinia jest pomocna? (3)
 
Skuteczna i bezbolesna
dodano: 4-11-2014, 15:14
Zaszczepiłam synka, doustne podanie przebiegło bez komplikacji, żadnych niepożądanych objawów poszczepiennych nie było, a synek to okaz zdrowia, odpukać żadna choroba się go nie ima :) Myślę, że po części dzięki szczepieniom.
Zalety:
Łatwe podanie
Wady:
Cena
Czy ta opinia jest pomocna? (2)
 
Najczęściej wyszukiwane w tej kategorii
Dla dzieci TOP 5
Krople Sab Simplex
335 opinii, 17 zdjęć
Infanrix Hexa - szczepionka skojarzona (DTP+IPV+Hib+WZW B)
242 opinie, brak zdjęć
Pneumolan, Syrop na kaszel i wzmacnianie odporności
72 opinie, 5 zdjęć
Nico/Nico Plus, Wózek-wersja do 01.2016
112 opinii, 18 zdjęć
Wózek Marita
89 opinii, 5 zdjęć
Ostatnie opinie