zgłoś błąd lub sugestię

Edukacja małych europejczyków

2 komentarze
Chemical / bangla.pl, niedziela, 22 stycznia 2012

Systemy edukacji w Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. W kwestii edukacji każdy z krajów członkowskich ustala odrębne zasady kierujące kształceniem swoich obywateli. W obliczu niemilknącej debaty społecznej nad obniżeniem wieku szkolnego w Polsce warto przyjrzeć się, jak wyglądają systemy edukacyjne w innych europejskich krajach.

W zależności od struktury placówek wczesnej edukacji można wyróżnić kraje w których występują dwa odrębne typy placówek (żłobki dla dzieci ~0-3 lata i przedszkola dla dzieci ~3-6 lat) oraz kraje w których występują zintegrowane żłobko-przedszkola dla dzieci w wieku 0-6 lat. Placówki zintegrowane występują niemal wyłącznie w krajach skandynawskich i są związane z powszechnym w tych krajach dostępem do wczesnej edukacji (każde dziecko ma gwarantowany dostęp do miejsca w placówce edukacyjnej).


Rys. 1. Wykorzystywane oznaczenia.

BELGIA (BE)
Występują odrębne placówki dla dzieci młodszych i starszych. Maluchy w wieku 0-3 lata mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Krippen), zaś w wieku 3-6 lat mogą przebywać w nieobowiązkowych, bezpłatnych przedszkolach (Kindergarten). Dominującym podziałem na grupy jest podział według rocznika. Większość dzieci rozpoczyna edukację szkolną w wieku 6 lat, chociaż na życzenie rodzica jest to również możliwe w wieku 5 lub 7 lat.

BUŁGARIA (BG)
Dzieci młodsze (0-3 lata) mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Detska Yasla), dzieci starsze (3-7 lat) mogą przebywać w przedszkolach (Detska Gradina) - półdniowych, całodniowych lub tygodniowych. Obowiązkowy jest tylko ostatni rok edukacji przedszkolnej, przygotowujący do podjęcia nauki w szkole podstawowej (realizowany w przedszkolach lub szkołach). Dzieci rozpoczynają edukację szkolną w wieku 7 lat.

REPUBLIKA CZESKA (CZ)
Występuje odrębny system placówek dla dzieci w wieku 0-3 lat (Jesle) i 3-6 lat (Mateřské školy). Liczba żłobków jest niewielka (w 2006 r. było zaledwie 48 żłobków w skali kraju), ze względu na fakt występowania systemu korzystnych dla rodzin urlopów i świadczeń wychowawczych. Przedszkola są nieobowiązkowe, jednak ostatni rok przed rozpoczęciem nauki szkolnej jest bezpłatny i aż 96% najstarszych dzieci korzysta z tego przywileju.

NIEMCY (DE)
Młodsze dzieci (w wieku 0-3 lat) mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Krippen), zaś starsze (3-6 lat) do przedszkoli (Kindergarten), czynnych często tylko do południa (4,5h dziennie). Obowiązek szkolny (szkoła podstawowa) obejmuje dzieci, które do 30. czerwca danego roku skończyły 6 lat.

ESTONIA (EE)
Istnieje odrębny system placówek dla dzieci młodszych, w wieku 0-3 lata (Lastes?im) i starszych, w wieku 3-7 lat (Lasteaed). Uczęszczanie do placówki przedszkolnej jest uzależnione od woli rodziców, obowiązek szkolny dotyczy dopiero dzieci 7-letnich.

HISZPANIA (ES)
Występuje podział na całodzienne placówki opiekuńcze dla dzieci w wieku 0-3 lat i przedszkola dla dzieci w wieku 3-6 lat (Escuelas Infantiles). Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa, ale bezpłatna, przez co do przedszkoli uczęszcza blisko 100% dzieci. Obowiązkiem szkolnym objęte są 6-latki.

FRANCJA (FR)
Występują odrębne placówki dla dzieci młodszych i starszych. Maluchy w wieku 0-3 lata mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Cr?ches), zaś w wieku 3-6 lat mogą przebywać w nieobowiązkowych, bezpłatnych przedszkolach (Écoles maternelles). Grupy przedszkolne tworzone są według kryterium wiekowego. Dzieci rozpoczynają obowiązkową edukację szkolną w wieku 6 lat.

CYPR (CY)
Opieka żłobkowa(Nipiokomikoi Paidokomikoi Stathmoi) istnieje, lecz jest niemal wyłącznie prywatna. Dzieci powyżej 3 lat mogą uczęszczać do przedszkoli (Nipiagogia), jednak od momentu ukończenia 4 lat i 8 miesięcy edukacja w nich staje się obowiązkowa i bezpłatna. Dzieci idą do szkoły podstawowej w wieku 6 lat.

ŁOTWA (LV)
Istnieje zintegrowany system żłobko-przedszkoli (bernudarzs)dla dzieci w wieku 1-5 lat. Następnie dzieci odbywają obowiązkowe, 2-letnie przygotowanie przed-szkolne (pirmsskolas izglitibas), a do szkoły podstawowej idą w wieku 7 lat.

LITWA (LT)
Dzieciom w wieku 1-7 lat oferowany jest nieobowiązkowy, zintegrowany system żłobko-przedszkoli (Lopšelis-darželis). Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie, rozpoczynające edukację w szkole podstawowej.

MALTA (MT)
Żłobki dla dzieci w wieku 0-3 lat pojawiły się stosunkowo niedawno. Edukacja przedszkolna dla dzieci w wieku 3-5 lat jest nieobowiązkowa, ale bezpłatna, więc wielu rodziców z niej korzysta. Przedszkola często organizowane są przy szkołach podstawowych. W wieku 5 lat dzieci obejmuje obowiązek szkolny i rozpoczynają one naukę w szkole podstawowej.

HOLANDIA (NL)
Dzieci w wieku 0-4 lat mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Kindercentra). Szkoły podstawowe przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 lat (nieobowiązkowa klasa przygotowawcza), ale obowiązkiem szkolnym objęte są dopiero 5-latki. Maksymalna liczebność klasy to 20 osób, przy czym na 10 dzieci w wieku 4-8 lat musi przypadać 1 opiekun wykwalifikowany.

AUSTRIA (AT)
Młodsze dzieci (0-3 lata) uczęszczają do żłobków (Krippen), zaś starsze (3-6 lat) do przedszkoli (Kindergärten). Przy przedszkolach organizowane są także grupy mieszane wiekowo (1-6 lat). Obowiązek szkolny dotyczy dzieci 6-letnich, które w tym wieku rozpoczynają edukację w szkole podstawowej.

POLSKA (PL)
Istnieją odrębne placówki dla dzieci młodszych i starszych. Dzieci młodsze (0-3 lata) uczęszczać mogą do placówek opiekuńczych (żłobki), zaś starsze (3-6 lat) do przedszkoli. Edukacja przedszkolna jest dobrowolna, za wyjątkiem ostatniego roku - przygotowującego do podjęcia nauki w szkole. Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 6 lat.

SŁOWENIA (SI)
W Słowenii występuje zintegrowany system nieobowiązkowych żłobko-przedszkoli (Vrtci) dla dzieci w wieku 0-6 lat, będących samodzielnymi placówkami bądź jednostkami organizacyjnymi przy szkołach podstawowych. W przedszkolach występują grupy mieszane wiekowo lub podzielone według rocznika. Obowiązkowa nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 6 lat.

FINLANDIA (FI)
Występuje sprawnie działający system wczesnej edukacji i opieki w postaci sieci żłobko-przedszkoli (Päiväkoti), obejmujący dzieci od 0 do 7 lat, czynnych w zależności od potrzeb rodziców nawet w noce i weekendy. Gdy tylko rodzice sobie tego życzą - władze lokalne mają obowiązek zapewnić dziecku miejsce w placówce. Dla każdego dziecka opracowywany jest osobno plan wczesnej edukacji i opieki, dzięki czemu Finlandia wiedzie prym w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb każdego dziecka (2/3 dzieci zalicza się do grupy o "specjalnych potrzebach edukacyjnych"). Edukacja przedszkolna 6-latków jest bezpłatna, ale nadal nieobowiązkowa. Obowiązek szkolny dotyczy dopiero dzieci 7-letnich, rozpoczynających karierę w szkole podstawowej.

WIELKA BRYTANIA (GB)
W Anglii obowiązek szkolny dotyczy dzieci 5-letnich, zaczynających naukę w szkole podstawowej. Wcześniej dzieci mogą uczęszczać do rozmaitych placówek wychowania przedszkolnego (Nursery Schools, Playgroups), często w niewielkim wymiarze czasowym (np. 2,5h dziennie). Dzieci 4-letnie mogą także korzystać z oferty nieobowiązkowych zerówek (Reception Class). Większość żłobków w Anglii to placówki prywatne.

IRLANDIA (IE)
Dzieci 4-letnie uczęszczać mogą do przedszkoli (Infant classes) przy szkołach podstawowych. Dzieci młodsze mogą uczęszczać do żłobków, jednak kadra w nich nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6. roku życia, kiedy to podejmują edukację w szkołach podstawowych.

ISLANDIA (IS)
Zintegrowany system żłobko-przedszkoli (Leikskóli) dostępny jest dla dzieci od 0 do 6 lat. Dzieci są na ogół dzielone na grupy według rocznika. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci 6-letnich, rozpoczynających edukację w szkołach podstawowych.

NORWEGIA (NO)
Placówki dla małych dzieci (?pne barnehager) zapewniają opiekę dzieciom w wieku 0-6 lat. Oprócz placówek całodziennych istnieją także czynne wieczorami, nocą oraz w weekendy. Kształcenie obowiązkowe rozpoczyna się w wieku 6 lat, kiedy to dziecko idzie do szkoły podstawowej.

DANIA (DK)
Dzieci w wieku 0-3 lat mogą uczęszczać do żłobków (Vuggestue), zaś te w wieku 3-6 lat do przedszkoli (B?rnehave). Obowiązkowy jest tylko ostatni rok pobytu w przedszkolu. W wieku 7 lat dzieci rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych.

LIECHTENSTEIN (LI)
Dzieci do 4 lat mogą uczęszczać do ośrodków dziennej opieki (Kinderhort), zaś dzieci od 4 do 6 lat mają prawo do przedszkoli (Kindergarten). Przedszkola są nieobowiązkowe, ale bezpłatne, dzięki czemu uczęszcza do nich blisko 100% dzieci. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci 6-letnich (szkoła podstawowa).

LUKSEMBURG (LU)
Dla najmłodszych dzieci (0-3 lata) przeznaczone są ośrodki dziennej opieki (Foyers de jour), zaś dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczają do placówek przedszkolnych traktowanych jako placówki szkolne (Spillschoul). Obowiązek szkolny obejmuje dzieci powyżej 4 lat. Szkołę podstawową dzieci rozpoczynają w wieku 6 lat.

PORTUGALIA (PT)
Dzieci w wieku 0-3 lata mogą przebywać w żłobkach (Creches), dla starszych dzieci (3-6 lat) przeznaczone są przedszkola (jardín de infancia). Przedszkola są w całości finansowane ze środków publicznych, ale nieobowiązkowe. Obowiązkową edukację w szkole podstawowej dzieci rozpoczynają w wieku 6 lat.

RUMUNIA (RO)
Występują odrębne placówki dla dzieci młodszych i starszych. Maluchy w wieku 0-3 lata mogą uczęszczać do placówek opiekuńczych (Cresa), zaś w wieku 3-6 lat mogą przebywać w nieobowiązkowych, bezpłatnych przedszkolach (Grădiniţe). Dzieci podzielone są na grupy według roczników. W wieku 6 lat obejmuje je obowiązek szkolny - zaczynają uczęszczać do szkoły podstawowej.

SŁOWACJA (SK)
Najmłodsze dzieci (0-3 lata) mogą uczęszczać do żłobka (Detske jasle), starsze (3-6 lat) do przedszkola (Materská škola). Przedszkola są nieobowiązkowe, ale bezpłatne. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci 6-letnich, rozpoczynających edukację w szkole podstawowej.

SZWECJA (SE)
Istnieje zintegrowany system żłobko-przedszkoli (Förskola)dla dzieci w wieku 1-7 lat. Wszystkie 4- i 5-latki, a także 6-latki (rok zerowy - Förskoleklass) mają zagwarantowany bezpłatny pobyt w przedszkolu w wymiarze minimum 3 godzin dziennie, i rodzice chętnie z tego korzystają - do nieobowiązkowych klas zerowych uczęszcza ~95% dzieci. Obowiązkowa edukacja rozpoczyna się w szkole podstawowej, w wieku 7 lat.

WĘGRY (HU)
Dla dzieci w wieku 0-3 lata przeznaczone są żłobki (Bölcsőde), zaś dla dzieci w wieku 3-6 lat - przedszkola (óvoda). Przedszkola publiczne są bezpłatne i nieobowiązkowe, a wyjątkiem ostatniego roku - przygotowującego dziecko do nauki w szkole podstawowej (od 6 lat).

WŁOCHY (IT)
Dzieci w wieku 0-3 lata mogą przebywać w żłobkach (Asilo Nido), dla starszych dzieci (3-6 lat) przeznaczone są przedszkola (Scuola dell'Infanzia). Przedszkola są nieobowiązkowe, ale bezpłatne, dzięki czemu w edukacji przedszkolnej uczestniczy 97% dzieci. Dzieci grupowane są według rocznika. Obowiązek szkolny obejmuje je w wieku 6 lat, kiedy to idą do szkoły podstawowej.

OBOWIĄZEK NAUKI I OBOWIĄZEK SZKOLNY
Każdy z krajów określa wiek, w którym dziecko zaczyna obejmować obowiązek nauki. W większości krajów europejskich obowiązek nauki rozpoczyna się w wieku 6 lat (Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Francja, Austria, Słowenia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy), jednak istnieją w kraje, w których obowiązek nauki obejmuje już dzieci 4 letnie (Luksemburg, Cypr - 4 lata 8 miesięcy) - jest to obowiązkowa nauka w przedszkolu, 5-letnie (Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Anglia, Dania, Węgry) - w przedszkolu lub szkole, oraz 7-letnie (Estonia, Litwa, Finlandia, Szwecja).

W niemal wszystkich krajach europejskich dzieci idą do szkoły podstawowej w wieku 6 lat. Wyjątkiem są tu Malta, Holandia i Wielka Brytania (szkoła podstawowa od 5 lat) oraz Łotwa, Bułgaria, Estonia, Litwa, Finlandia i Szwecja (7 lat).


Rys. 2. Wiek rozpoczynania obowiązkowej nauki (symbole krajów zgodne z ISO 3166-1 alfa-2).

Najrozleglejszym badaniem, porównującym umiejętności uczniów z różnych krajów (a tym samym dającym odzwierciedlenie jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych), jest badanie Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Analizowane są w nim kompetencje uczniów 15-letnich w dziedzinach: "czytanie i interpretacja", "matematyka" i "rozumowanie w naukach przyrodniczych" (w 2003 roku badano dodatkowo "umiejętność rozwiązywania problemów"). Z krajów europejskich od początku prowadzenia badania (2000r.) najwyższe miejsca we wszystkich dziedzinach zajmuje niezmiennie Finlandia. Kraj, w którym niewiele dzieci uczęszcza do przedszkoli (za wyjątkiem ostatniego, bezpłatnego roku) i w którym obowiązek szkolny zaczyna się dopiero w wieku 7 lat. Gdzie wszelkie deficyty są szybko diagnozowane i robi się wszystko, by je wyeliminować. Gdzie istnieje zupełnie inna metodyka pracy (m.in. koncentrowanie się przez wiele tygodni na danym przedmiocie, niski udział lekcji w formie wykładów, stosunkowo niewielka ilość lekcji w tygodniu), a szkoły gwarantują bezpłatne książki, posiłki i dojazdy...

Wykorzystano dane Eurydice (http://www.eurydice.org.pl/)

Tekst: Chemical / bangla.pl
Napisz komentarz
Napisz komentarz jako gość lub zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się teraz.
Użytkownik test2
Gość
Smile Big-Grin Confused Cool Angry Dizzy Heart Sad Smug Tongue Winking Crying Crying2 Don't-tell-Anyone Girl Goodbye Hug Drooling Laughing Ligthbulb Loser Music Nerd Love Not-Talking Party Sacred Scared Sick Sick2 Silly Sleeping Sleepy Smoking Straight-Face Thinking Whew Yawn Więcej
Imię lub nick:
Tak będzie podpisany Twój komentarz.
Jeżeli nic nie wpiszesz komentarz będzie podpisany jako "gość".
chcę otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach
chcę otrzymywać newsletter z informacjami o ciekawych opiniach, artykułach, produktach i zdjęciach
dodano: 30-05-2012, 19:59
B_A_J ja również zastanawiam się jak wygląda edukacja praktycznie w wymienionych w artykule krajach. Ja sama myślę, że należy dziecku pomagać po przyjściu ze szkoły, trzeba wszystko usystematyzować najlepiej pomagają w tym mapy myśli. Wystarczy kartka, chęci rodzica i dziecka i jakieś fajne długopisy czy cienkopisy w zależności od upodobań. Ważne aby na początku uczyć dzieci przez zabawę.
dodano: 23-02-2012, 23:24
Hm , wiek w jakim dzieci zaczynaja edukacje to jedno ale chetnie dowiedzialabym sie jak faktycznie wyglada edukacja dzieci w innych krajach tzn. jak prowadzone sa zajecia, czego dzieci ucza sie w najmlodszych klasach. Wystarczy porownac chocby przedszkola w Polsce i np. w Niemczech. W niemieckich przedszkolach w kazdej grupie sa dzieci w wieku od 3 do 6 lat, nie ma podzialu na wiek, sniadania przynosza dzieci ze soba, obowiazkowym wyposazeniem dziecka sa kalosze i ubranie przeciwdeszczowe , do wszystkich pracownikow przedszkola zwracaja sie po imieniu. Moze jakas mama emigrantka podzoieli sie informacjami jak wyglada faktycznie szkola w kraju gdzie mieszka.